Open Letter Third Reading CA

Benvolgut Ministre,

Us escrivim per a donar-vos a conèixer la nostra preocupació i la de més de 6.000 ciutadans de tot Europa que han expressat el seu suport de la nostra posició quant a la directiva INSPIRE, que ha estat proposada per a establir un marc de treball comú per a compartir dades geogràfiques a Europa. Desitgem especialment conèixer la posició del Ministre sobre unes quantes esmenes concretes que el Parlament ha suggerit en segona lectura.

Les dades geogràfiques són un assumpte important; es calcula que un 80% de tota la informació recollida pel govern té un component espacial. Aquestes dades s’utilitzen, entre molts d’altres, en temes mediambientals, censals i de transport. D’altra banda, les dades geogràfiques aplegades per l’estat són un be públic i, com demostren diversos estudis, l’accés obert a aquesta informació és l’única manera d’adonar-se del seu ple potencial social i comercial per a Europa.

No obstant això, des del primer esborrany d’INSPIRE s’han introduït un seguit d’esmenes que restringeixen els drets del públic a accedir, veure, o fins i tot saber de l’existència de dades geogràfiques que han pagat per recollir. La posició comuna inicial del Consell sobre la Directiva no solament no n’afavoreix l’accés obert sinó que s’acosta perillosament a la posició contrària.

Això seria un resultat desastrós i que aniria en contra de la finalitat mateixa de l’INSPIRE. En aquest sentit, la pròpia Comissió afirmava: “La posició comuna podria tenir l’efecte de reduir, més que no pas augmentar, la disponibilitat de les dades espacials. (…) El text de la posició comuna deixa massa camp d’acció als proveïdors de dades per a negar-se a donar accés públic a les seves dades i a compartir-les amb altres entitats.”

El Comitè ENVI del Parlament va votar en contra de moltes de les esmenes del Consell al redactat original. El ponent d’ENVI va recomanar “[que] els drets de propietat intel·lectual se suprimeixin de la llista d’excepcions que restringirien l’accés a dades mediambientals… S’ha de garantit l’ accés gratuït, no solament als serveis de cerca, sinó també als de visualització.”

Us instem a donar suport a esmenes que promoguin l’accés obert i la compartició de dades geogràfiques. En segona lectura, el Parlament Europeu va donar suport a l’Esmena 21, que restaura el dret del públic a veure, sense cap cost, la cartera de dades geogràfiques recollides per l’estat. El Parlament també va donar suport a l’Esmena 27, que suprimeix la menció de “drets de propietat intel·lectual” que posseeixen agències estatals que apleguen dades geogràfiques a partir de la posició comuna del Consell. Sol·licitem una resposta del Ministre a les preguntes següents:

* El Ministre dóna suport a l’Esmena 21 del Parlament? Si no, és possible que expliqui per quines raons no ho fa?

* El Ministre dóna suport a l’Esmena 27 del Parlament? Si no, és possible que expliqui per quines raons no ho fa?

Gràcies pel vostre temps; nosaltres, i els nostres seguidors, esperem sentir la vostra resposta a aquests temes.

Ben cordialment,

Per als signataris de Publicgeodata

Benjamin Henrion