Open Letter Third Reading PL

Treść listu

Szanowny Panie Ministrze,

piszemy w sprawie projektu unijnej dyrektywy INSPIRE tworzącej wspólne ramy dla wymiany danych kartograficznych w Europie, aby wyrazić nasz niepokój, podzielany przez ponad 6000 obywateli Unii Europejskiej z całej Europy, którzy podpisali list otwarty wyrażający nasze poglądy. Chcielibyśmy poznać stanowisko polskiego Ministra Ochrony Środowiska w sprawie kilku konkretnych poprawek wprowadzonych do tej dyrektywy przez Parlament Europejski w drugim czytaniu.

Dane geograficzne, geodezyjne i kartograficzne mają ogromne znaczenie, gdyż szacunkowo 80% wszystkich gromadzonych przez rząd informacji zawiera elementy danych przestrzennych i geograficznych potrzebnych dla ochrony środowiska, spisów, rozwoju transportu oraz wielu innych. Równocześnie gromadzone przez Państwa Członkowskie Unii dane geograficzne są dobrem publicznym i wiele studiów dowodzi, że ich swobodne udostępnienie jest jedynym sposobem pełnego wykorzystania ich społęcznego i ekonomicznego potencjału dla rozwoju Europy.

Wbrew tej prawdzie w trakcie prac nad projektem dyrektywy INSPIRE wsprowadzono do niej serię poprawek ograniczających i utrudniających społeczeństwu nie tylko dostęp do zgromadzonych na koszt publiczny danych geograficznych i zapoznanie się z nimi, a nawet dowiedzenie się o ich istnieniu. Pierwotne stanowisko Rady Europy nie tylko nie promuje publicznego dostępu do informacji geograficznej, ale wręcz niesie ryzyko zupełnie odwrotnych skutków wprowadzenia dyrektywy.

Dyrektywa w tej formie miałaby katastrofalne skutki, zaprzeczające podstawowemu celowi dyrektywy INSPIRE. Nawet Komisja Europejska stwierdziła, że “wspólne stanowisko przyjęte przez Radę Unii Europejskiej prowadziłoby raczej do ograniczenia, zamiast zwiększenia dostępności informacji przestrzennej. (…) Jego tekst pozostawia zbyt wiele furtek pozwalających wykonawcom pomiarów odmówić społeczeństwu i innym instytucjom publicznym dostępu do zgromadzonych przez nich informacji.”

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) w głosowaniu odrzuciła większość poprawek wprowadzonych przez Radę Unii Europejskiej do pierwotnego projektu zgłoszonego przez Komisję Europejską. Sprawozdawca ENVI zalecił Parlamentowi Europejskiemu “usunięcie praw własności intelektualnej z listy wyjątków, które mogą uzasadniać ograniczenia publicznego dostępu do informacji dotyczących ochrony środowiska (…) nie obciążony opłatami dostęp musi zostać zapewniony nie tylko do wyszukiwania, ale także przeglądania zgromadzonych za publiczne środki informacji.”

Wzywamy Pana do poparcie poprawek promujących swobodny dostęp do informacji geograficznej i jej współdzielenie. W trakcie drugiego czytania dyrektywy INSPIRE Parlament Europejski poparł 21 poprawkę, przywracając społeczeństwu prawo do bezpłatnego przeglądania zgromadzonego przez Państwo zasobu informacji geograficznej. Parlament poparł także 27 poprawkę, usuwając z treści wspólnego stanowiska Rady wzmianki o “prawach własności intelektualnej” należnych państwowym agendom zajmującym się gromadzeniem informacji geograficznej. Prosimy więc Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

  • Czy Minister popiera 21 poprawkę Parlamentu Europejskiego? Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie jej odrzucenia.
  • Czy Minister popiera 21 poprawkę Parlamentu Europejskiego? Jeśli nie, prosimy o uzasadnienie jej odrzucenia.

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z naszym listem i wraz z pozostałymi sygnatariuszami naszego apelu oczekujemy na odpowiedź na przedstawione w tym liście postulaty i pytania.

Z poważaniem,

w imieniu sygnatariuszy apelu Publicgeodata
Benjamin Henrion